Hướng dẫn chuyển từ WordPress.com sang WordPress.org

Mục lục bài viết Các bước để chuyển từ WordPress.com sang WordPress.org Chuyển từ WordPress.com sang WordPress.org một cách đơn giản và nhanh chóng. Bạn đang chạy blog/ website trên nền tảng WordPress.com và cảm thấy nó quá gò bó? Bạn muốn cài đặt themes và plugins của bên thứ ba để mở rộng tính