Category: macOS

Sử dụng Homebrew (brew) trong macOS

Cài đặt và sử dụng Homebrew cơ bản Homebrew là chương trình quản lý các package (gói) nó hoạt động trên macOS, Linux. Sử dụng Homebrew giúp bạn dễ dàng cài đặt / gỡ bỏ các gói phần mềm vào hệ thống. Nếu máy chưa cài đặt thì mở terminal gõ lệnh sau để cài

Cài đặt Visual Studio Code trong macOS với brew

Visual Studio Code là chương trình soạn thảo code, chạy được trên nhiều nền tảng (Linux, Windows, macOS), VS Code có nhiều thành phần mở rộng cài thêm, cung cấp rất nhiều chức năng viết code cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Dùng VS Code để thay thế các trình soạn thảo text

Một số thủ thuật làm việc với Finder trong mac OS

Folder mặc định khi mở Finder Nếu muốn Finder mở ngay thư mục bạn hay làm việc, thiết lập rất đơn giản: chọn mục Preferences (hoặc nhấn ⌘ , ), tại tab General lựa chọn đến Folder muốn thiết lập. Tuỳ biến Toolbar Nhấn phải chuột vào thanh công cụ rồi chọn Customize Toolbar…., từ