Category: PSR

PSR-7: Chuẩn giao diện thông điệp HTTP

HTTM Message HTTP Request Các đặc điểm kỹ thuật HTTP MESSAGE Định nghĩa về HTTM Message PSR-7 là các chỉ dẫn nên tuân theo về lập trình ứng dụng với thông điệp HTTP, nó căn cứ vào các tiêu chuẩn RFC 7230, RFC 7231, RFC 3986. Thông điệp HTTP là nền tảng của ứng dụng

PSR-1 Tiêu chuẩn cơ bản khi viết code PHP

PRS-1 là các nguyên tắc mỗi lập trình viên PHP nên theo để đảm bảo code dễ đọc, bảo trì, và dễ sử dụng lại cũng như chia sẻ. 1. Nguyên tắc chung nhất khi code PHP Các file code PHẢI sử dụng thẻ <?php hoặc <?= File code PHP PHẢI sử dụng encode: UTF-8

PSR-2 – Hướng dẫn trình bày code PHP

Hướng dẫn này kế thừa và mở rộng thêm cho Psr – 1 : Tiêu chuẩn cơ bản khi viết code. Tổng quan về trình bày code PHP Code PHẢI tuân thủ PSR-1 Code PHẢI sử dụng 4 ký tự space để lùi khối (không dùng tab) KHÔNG PHẢI cố định chiều dài của dòng

PSR-3: Giao diện Logger

Khái niệm Logger Rất nhiều ứng dụng tự xây dựng cho mình các cơ chế ghi lại nhưng thông tin hoạt động của ứng dụng, đó là các dấu vết để sử dụng với nhiều mục đích, thường các thông tin ghi lại trên một (log file), cơ chế để có thể ghi lại thông

PSR-6: Giao diện Caching

Caching là cách thông dụng để tăng tốc hiệu năng các ứng dụng, việc tạo ra thư viện chuyên về tạo cache, đọc cache là yêu cầu cần thiết của bất kỳ dự án nào. Mục tiêu Mục tiêu của tiêu chuẩn này cho phép các lập trình viên tạo ra các thư viện cache