PSR-7: Chuẩn giao diện thông điệp HTTP

PSR-3: Giao diện Logger

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Khái niệm Logger Rất nhiều ứng dụng tự xây dựng cho mình các cơ chế ghi lại nhưng thông tin hoạt độ

Read More
PSR-7: Chuẩn giao diện thông điệp HTTP

PSR-6: Giao diện Caching

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Caching là cách thông dụng để tăng tốc hiệu năng các ứng dụng, việc tạo ra thư viện chuyên về tạo c

Read More