Giới thiệu Ruby và viết chương trình đầu tiên

Mảng trong Ruby

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mảng trong RubyKiểu phần tử, thêm bớt phần tử mảngLấy ra nhiều phần tử mảngKết hợp mảngCác phương t

Read More