Category: Tools

Git Github cài đặt và sử dụng

Git là gì? Git là một Hệ thống quản lý phiên bản phân tán, Git là nguồn mở, miễn phí (Mã nguồn: source). Cách làm việc của Git và mục đích chính sử dụng Git mô tả ở hình dưới đây: Các thuật ngữ: Repository (Repo) : Kho – nơi lưu trữ cấu trúc thông

Tạo mã QR Code Online

Văn bản Web Tel Bookmark Nhập văn bản tạo QrCode Nhập địa chỉ website (đường link) Số điện thoại: Nhập tiêu đề Bookmark Nhập địa chỉ website (đường link) Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh

Sử dụng whoops, một error handler tiện dụng

Giới thiệu whoops whoops là một bộ khung về Error handler (bắt lỗi – hiện thị thông tin lỗi) dùng trong debug các ứng dụng PHP. (Xem Ngoại lệ và lỗi PHP để biết chi tiết) Với whoops bạn có được một cách đơn giản nhất để hiện thị các thông tin về lỗi một

Đường cubic-bezier ứng dụng cho JavaScript CSS

Hàm: cubic-bezier() Công cụ giúp quan sát trực quan đồ thị và giá trị theo đường Cubic Bezier ứng dụng trong CSS, JavaScript … Đường cong Bézier là một đường cong tham số thường được sử dụng trong đồ họa máy tính và một số lĩnh vực khác. Các ứng dụng trên trang bạn có

Lệnh cmd hay dùng trong Windows

CMD Trong hệ điều hành Windows các phiên bản, bên cạnh thực hiện các tương tác bằng giao diện đồ họa thì vẫn còn giao diện dòng lệnh cmd (còn gọi là MS-DOS Prompt) để thi hành nhanh chóng nhiều lệnh khác nhau. Để mở cmd nhấn tổ hợp phím Windows + R, sau đó

Các FTP Client miễn phí mà tốt

Giới thiệu các phần mềm FTP Client miễn phí mà tốt để kết nối đến máy chủ có dịch vụ chia sẻ file bằng giao thức FTP FTP là gì? FTP (File Transfer Protocol – giao thức truyền file), nó hoạt động như là một cầu nối giữa máy cá nhân của bạn đến một

Tìm hiểu file YAML cơ bản

Vắn tắt về YAML YAML (Ain’t Markup Language) được sử dụng để biểu diễn dữ liệu dưới dạng text (giống XML, JSON …), file YAML lưu với phần mở rộng .yml hoặc .yaml nó dễ có vẻ dễ dọc so với con người hơn (so với XML, JSON). File .yml được sử dụng làm file