(Yoga) Thực hành thở sâu Ujjayi Pranayama

(Yoga) Vươn người nằm ngửa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A3 - Vươn người nằm ngửa Chuẩn bị Nằm ngửa Ấp hai bàn tay sao cho các ngón lồng vào nhau (động tác

Read More
(Yoga) Thực hành thở sâu Ujjayi Pranayama

(Yoga) Cách vươn hai

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A4 - Cách vươn yoga thứ hai Chuẩn bị Vẫn nằm ngửa, tay duỗi dài theo thân người, bàn tay úp xuống s

Read More