Category: WordPress

Cornerstone content trong plugin Yoast SEO là gì?

Mục lục bài viết Cornerstone content là gì? Tại sao cornerstone content lại quan trọng đối với SEO? Làm sao để sử dụng cornerstone content trong Yoast SEO? 5 Bước để tạo nội dung nền tảng Bước 1. Nghĩ đến các từ khoá của bạn Bước 2. Chọn bài viết hay nhất Bước 3. Viết

Quản lý việc update WordPress một cách chuyên nghiệp

Mục lục bài viết Quản lý update WordPress chuyên nghiệp với plugin Easy Updates Manager Quản lý việc update WordPress, plugins, themes một cách chuyên nghiệp. Thông thường, trong WordPress, bạn chỉ có 2 lựa chọn để update dữ liệu blog/ website của mình. Một là thiết lập tự động update khi WordPress (core, themes,