Category: WordPress

Sửa lỗi download failed khi update trong WordPress

Mục lục bài viết Lỗi download failed trong WordPress Cập nhật WordPress thất bại Cập nhật WordPress plugin/ theme thất bại Khắc phục lỗi download failed khi update Hướng dẫn khắc phục lỗi download failed khi update trong WordPress. Nếu bạn gặp lỗi download failed khi đang cố gắng cập nhật bộ cài WordPress, plugins

Cài đặt Invisible reCAPTCHA cho blog/ website WordPress

Mục lục bài viết Cài đặt Invisible reCAPTCHA cho WordPress Hướng dẫn cài đặt Invisible reCAPTCHA cho blog/ website WordPress. Thời gian gần đây, một plugin mới có tên là Invisible reCaptcha for WordPress đã được phát hành, giúp tích hợp dịch vụ Invisible reCAPTCHA của Google vào blog/ website WordPress một cách dễ dàng.