Category: WordPress

Vô hiệu hóa reCAPTCHA của web server LiteSpeed

Mục lục bài viết Vô hiệu hóa reCAPTCHA của LiteSpeed Vô hiệu hóa reCAPTCHA của web server LiteSpeed trên dịch vụ WordPress Hosting. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ WordPress Hosting server Singapore do Thủ Thuật 24/7 cung cấp thì chắc hẳn đã ít nhất một lần nhìn thấy thông báo yêu cầu xác

Tối ưu database WordPress với plugin LiteSpeed Cache

Mục lục bài viết Tối ưu database với plugin LiteSpeed Cache Kết luận Hướng dẫn dọn dẹp và tối ưu database WordPress với plugin LiteSpeed Cache. LiteSpeed Cache có thể xem là plugin hỗ trợ tối ưu mã nguồn WordPress miễn phí, toàn năng nhất tính cho đến thời điểm hiện tại. Ngay cả những