MySql Server

Chuyển dữ liệu cột database mysql từ mã hóa latin1 sang utf8

Chuyển dữ liệu cột database mysql từ mã hóa latin1 sang utf8Câu lệnh chuyển mã mysql:

convert(cast(convert(content using latin1)as binary)using utf8)

Trong đó content là tên cột dữ liệu

Ví dụ:

Update table 
set content = convert(cast(convert(content using latin1)as binary)using utf8)
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh

Comment here